Om ROT-avdraget

Ett skatteavdrag för bostadsägare

Om du som privatperson äger din bostad och vill anlita en seriös byggfirma för att göra en renovering, ombyggnation eller en eventuell tillbyggnad kan du ha rätt att få ett skatteavdrag för detta. Avdraget kallas för ROT och uppgår till 30 % av hantverkarnas arbetskostnader. Om du äger en bostadsrätt måste arbetet ske inuti själva fastigheten, men om du äger ett småhus godkänns även arbeten i nära anslutning till byggnaden. Avdraget är personligt och alla har rätt till som mest 50 000 kronor i avdrag varje kalenderår.

Arbeten utförda av hantverkare som är godkända

Det går att anlita våra snickare i Göteborg för flertalet olika ändamål och dra nytta av ROT-avdraget. Renovering av exempelvis kök eller badrum är två av de arbeten som nyttjas flitigast, men det går också att använda avdraget om man vill lägga ett nytt golv eller behöver renovera en trappa. Om du har några funderingar kring om ditt projekt är ett godkänt arbete hjälper vi dig att reda ut det på förhand, redan innan vi börjar arbeta.

Vi sköter all administration

Det fördelaktiga med den här skattesubventionen är att den är väldigt enkel att få. När ni anlitar oss för ett arbete kommer vi på fakturan ha dragit av det belopp ni har rätt till utan att ni själva behöver göra något. Ni kommer sedan se vilka avdrag som begärts å era vägnar i deklarationen.