stenläggning-på-gata-blomma-gult

Markarbeten

Ska du anlägga en husgrund, behöver du utföra en dränering eller gräva ur en krypgrund? Vi har bred erfarenhet av att utföra olika markarbeten i Göteborg. Läs mer om de olika markarbeten vi utför.

Vilka typer av markarbeten i Göteborg erbjuder vi?

Det finns många anledningar till att ett markarbete i Göteborg behöver utföras. Inte minst hör privatpersoner av sig till oss inför ett husbygge, då en bra husgrund är a och o för huset. Privatpersoner och företag anlitar oss för så väl stora som små projekt inom markarbete i Göteborg. Vi erbjuder bland annat följande typer av markarbeten:

  • Murläggningar
  • Stenläggningar
  • Dräneringar

Murläggning

Vi har lång erfarenhet av murläggning och utför murläggning åt villaägare, bostadsrättsföreningar och företag. Bland annat kan vi skapa:

  • Stödmur runt tomten
  • Mur runt en parkering

Stenläggning

Stenläggning är en annan typ av markarbete i Göteborg som vi ofta utför. Med stenläggning kan vi skapa fina formationer som fyller praktiska syften. Vi arbetar bland annat med marksten, kantsten och dekorsten.

Dränering

Välfungerande dränering är viktigt för att undvika att huset drabbas av fuktskador. Vi arbetar med modern utrustning som möjliggör friläggning utan att skada husets stabilitet. Du kan anlita oss för dränering i Göteborg både inför ett husbygge och för underhåll.

Få en offert för markarbeten i Göteborg

Hör av dig till oss för att få en fri offert för det markarbete i Göteborg som du behöver hjälp med. Offerten är naturligtvis förbehållslös. Glöm inte att du som privatperson kan dra fördel av ROT-avdraget när du anlitar våra hantverkare och snickare i Göteborg. Vi ser fram emot att höra från dig!

Hör av dig till oss för att diskutera ditt projekt och få en fri offert för det markarbete du behöver hjälp med.